1993. december 2., csütörtök I. évfolyam, 174. szám

***      Románia nemzeti ünnepén, 1993. december elsején az ellenzék Bukarestben, a Forradalom terén ünnepelt. A Romániai Demokratikus Konvenció pártjainak és szervezeteinek vezetői között az RMDSZ szövetségi elnöke is felszólalt a teret megtöltô tömeg előtt.

Beszédében Markó Béla kifejtette, hogy szövetségünk a Demokratikus Konvenció erőivel együtt síkraszáll a demokratikus jogállam megteremtéséért Romániában, az ország gazdasági, társadalmi és erkölcsi felemelkedéséért s ugyanakkor a magyarság jogegyenlőségéért, intézményeink felemelkedéséért, intézményeink visszaszerzéséért, iskoláinkért, egyetemünkért. “Nem igaz – mondotta –, hogy a románoknak és magyaroknak eltérőek az érdekeik. Meglehet, sokan vannak még, akik úgy gondolkodnak, de meggyőződésünk, hogy előbb vagy utóbb valamennyien felismerik az igazságot. Mert ott ahol a kisebbség jogfosztott, a többség számára nincs demokrácia”. A Gyulafehérváron 75 évvel ezelőtt elfogadott határozatok időszerőségéről szólva, Markó Béla hangsúlyozta, hogy az akkori ígéreteket a politikusok mindmáig nem váltották be. “Ideje – mondotta –, hogy emlékeztessük őket, az ígéretet teljesíteni kell, s ez nemcsak a magyarok akarata, hanem az 1918-as erdélyi románok akarata is volt”.

Az RMDSZ elnökének beszédét a bukaresti naggyőlés részvevői megtapsolták.

 

***      Az Erdélyi Magyar Közmővelődési Egyesület 1993. december 4–5-én Marosvásárhelyen ünnepi előadás- és rendezvénysorozton emlékezik meg az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság megalakulásának 200. évfordulójáról. A kétnapos rendezvénysorozatra hazai történészek, nyelvészek, tudományos kutatók, írók és mővészek mellett neves magyarországi vendégeket is meghívtak. A rendezvény védnöke Entz Géza címzetes államtitkár, a Határon Túli Magyarok Hivatalának eknöke.

Az első napon, szombaton többek között Benkő Samu kolozsvári történész, akadémikus, Benda Kálmán akadémikus, a Magyar Történészek Világszövetségének elnöke, Benkő Lóránd nyelvész, akadémikus, Csanak Dóra, a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának vezetője, Szatmáry István nyelvész, az ELTE tanára, Éder Zoltán nyelvész (ELTE), Bartha János nyelvész, Deé Anikó tudományos kutató, Tóth István költő, mőfordító, Egyed Emese, költő, irodalomtörténész, Péntek János nyelvész (Babeš-Bolyai Tudományegyetem) tart előadást. Délután az EMNYT egykori székházának (ma az RMDSZ Maros megyei szervezetének székháza) falán emléktáblát avattak, este a Kultúrpalotában ünnepi mősor keretében fellépnek Kányádi Sándor, Csiha Emese, Kovács András Ferenc költők, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mővészei, Darabont Ilona és a marosvásárhelyi Zenemővészeti Gimnázium növendékei.

Vasárnap a Kultúrpalota tükörtermének megtekintése után folytatódik az ünnepi ülésszak, amelyen Tonk Sándor történész (Babeš-Bolyai Tudományegyetem), Enyedi Sándor magyarországi tudományos kutató, Zsigmond Győző, a Bukaresti Hungarológiai tanszék adjunktusa, Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Anyanyelvi Konferencia elnöke és Tófalvi Zoltán újságíró, közíró tart előadást.