1993. április 23., péntek I. évfolyam, 18. szám

***      Április 12–17-e között Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője, Románia parlamenti delegációja tagjaként részt vett New Delhiben az Interparlamentáris Unió 89. ülésszakának munkálatain, amelyen több mint 100 ország mintegy 800 parlamentere volt jelen. Szövetségünk képviselője az általános politikai vita során elhangzott hozzászólásában javaslatokat tett mind az elfogadásra bocsátott határozatát illetően, mind pedig az Interparlamentáris Unió további mőködésére vonatkozóan. Az RMDSZ Programjának szellemében Verestóy Attila hangsúlyozta a nemzeti kisebbségi kérdések megoldásának fontosságát, az etnikai feszültségek feloldásának szükségességét, hogy a Jugoszláviához hasonló helyzet elkerülhető legyen. A Balkán és a térség békéjét fenyegető jugoszláv válsággal kapcsolatos határozatba beépült az RMDSZ szenátor javaslata is, amely interparlamentáris bizottság létrehozását szorgalmazza az egyes kormányok kisebbségvédelmi intézkedéseinek ellenőrzésére.

***      Április 23-án, pénteken, Temesváron megkezdte munkálatait a Polgári Szövetség Pártjának országos kongresszusa. Az RMDSZ képviseletében jelen volt Tokay György politikai ügyvezető alelnök, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője, és dr. Bárányi Ferenc Temes megyei képviselő. Szövetségünk nevében a délelőtt folyamán Tokay György köszöntötte a kongresszust.

***      1993. április 14-én kézbesítették a Korunk szerkesztőségének a kolozsvári polgármester 283/13.04.1993. számú Határozatát, amelyben Gheorghe Funar elrendelte a szerkesztőség kilakoltatását. A szerkesztőség a törvényszékhez fordult, és 1993. április 15-i keltezéssel a törvényszék elnöke úgy döntött, hogy felfüggeszti a polgármesteri határozat végrehajtását.

            A tárgyalásra, alapfokon, május 14-én került sor.

            Ennek ellenére április 15-én, majd 21-én és 22-én rendőri kísérlettel megjelentek a polgármesteri hivatal emberei, együtt a Lakásgazdálkodási Vállalat munkásaival, tehergépkocsikkal, azzal a szándékkal, hogy erőszakkal kiköltöztetik a szerkesztőséget.

            A Korunk főszerkesztője városi tanácsosok jelenlétében tárgyalt Medrea alpolgármesterrel, aki nem volt hajlandó figyelembe venni az előzetes, Murešan igazgatóval kialkudott megegyezést, és egy olyan helyiségbe akarta kényszeríteni a szerkesztőséget, amely alkalmatlan erre a célra.

            A szerkesztőség április 22-én értesítette a megyei Ügyészséget is, kérve a törvényesség betartásának biztosítását.

            Április 23-án csend volt a szerkesztőség körül, de a Korunk újabb zaklatásra számíthat.