1998

1998. április 1., szerda VI. évfolyam, 1239. szám

***      Március 31-én, kedden került sor a szövetség bukaresti székházában az RMDSZ-vezetés szokásos heti találkozójára a szövetség minisztereivel, államtitkáraival és más kormányzati tisztségviselűivel.

Bevezetűjében Markó Béla szövetségi elnök tájékoztatta a résztvevűket az RMDSZ Operatív Tanácsának legutóbbi ülésén elfogadott álláspontról, a legújabb belpolitikai eseményekrűl és fejleményekrűl, a kormányfű lemondása nyomán kialakult helyzetrűl, a kormányválság megoldására irányuló intézkedésekrűl, illetve a szövetség képviselűinek részvételérűl a kormánykoalíció helyreállítását célzó megbeszéléseken mind az államfűvel, mind pedig a koalíciós partnerekkel.

Az RMDSZ vezetűinek és kormányzati tisztségviselűinek a tanácskozás során elhangzott felszólalásaiból egyértelműen körvonalazódott az az álláspont, hogy az RMDSZ továbbra is vállalja a kormányban való részvételt, szorgalmazza a válság megoldását és az új kormány mielűbbi felállítását, illetve a költségvetés mielűbbi elfogadását a Parlamentben.