1997. június 3., kedd V. évfolyam, 1040. szám

***      Június 2-án Kolozsváron, az RMDSZ székházában, Takács Csaba ügyvezetô elnök fogadta Orbán Viktort, a FIDESZ – Magyar Polgári Párt elnökét és Király Andrást, a FIDESZ külügyi titkárát. A megbeszélésen részt vett Székely István ügyvezetô alelnök. A találkozóra azt követôen került sor, hogy a FIDESZ – MPP küldöttség  megbeszéléseket folytatott a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt kolozsvári szervezetének vezetôségével, Alexandru Fãrcaš Kolozs megyei prefektussal, valamint Radu Sârbuval, az Állami Vagyonalap igazgatójával. A vendégek tájékoztatták az RMDSZ ügyvezetô elnökét a lefolytatott tárgyalásokról. Megállapítást nyert az a tény, hogy a látogatás jó alkalom volt a román – magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésében rejlô lehetôségek felmérésére. Továbbá értékelték a két ország küszöbön álló euroatlanti integrációjának jelentôségét. Takács Csaba ügyvezetô elnök tájékoztatta a FIDESZ – MPP elnökét az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról, kiemelve az Önkormányzati és a Tanügyi törvény módosításának fontosságát, és a koalíció erre vonatkozó álláspontját.

 

***      Május 30-án Nagyváradon megyei önkormányzati tanácskozást tartottak Bihar megye RMDSZ-es polgármesterei és alpolgármesterei részvételével. Hivatalos volt egy-egy tanácsos is azokból a helyi tanácsokból, amelyekben az RMDSZ nem rendelkezik apparátusi vezetôkkel. Az Ügyvezetô Elnökséget az Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért Felelôs Fôosztály részérôl Székely István ügyvezetô alelnök és Boros János önkormányzati fôelôadó képviselte. Székely István ismertette az Országos Önkormányzati Tanács terveit valamint a Helyhatósági törvény kisebbségi nyelvhaszálatra vonatkozó  módosításaiból fakadó lehetôségeket, a kétnyelvû helységnévtáblák és közintézményi feliratok gyakorlati kivitelezésének módozatait. Boros János felszólalásában kitért a törvény módosulásának további következményeire, valamint a települési és regionális alapítványok illetve a település-szövetségek létrehozásának fontosságára. A fejlesztéshez  és a szociális szolgáltatások javításához szükséges helyi pénzforrások növelésének lehetôségérôl dr. Földes A. Béla ügyvezetô elnök beszélt. A Sulyok István Fôiskola diákjai a PHARE program és más alapítványi programok pályázati lehetôségeit, valamint az idén lebonyolításra kerülô nonprofit menedzserképzés feltételeit ismertették.

 

***      Megváltozott Borbély Lászlónak, a Közmunkaügyi és Területrendezési Minisztérium államtitkárának, hivatali telefonszáma. Az új telefonszám :  335 34 95.

 

***      A  Képviselôház június 3-i ülésén, a napirend elôtti nyilatkozatok sorában, a Nagyrománia Párt részérôl újabb vehemens támadás érte az RMDSZ-t a székelyudvarhelyi  csereháti kisegítô iskola vitás  kérdése ürügyén. Asztalos István képviselô erre válaszolva, a Székelyudvarhely városi RMDSZ-elnökével és a Hargita Megyei Tanács elnökével egyeztetett véleményt ismertetett. Elhatároljuk magunkat bármely erôszakos cselekedettôl – mondotta – és a problémák megoldásához vezetô egyetlen járható útnak a törvényesség útját tartjuk.  Félreértelemzetteknek nevezte azokat az országos lapokban és tévéadásokban közzétett híradásokat, melyek szerint etnikumok illetve felekezetek közötti konfliktusról volna itt szó. A viszály tárgyát kezdettôl fogva az épület tulajdonjoga képezte, nem pedig az árvaházi gyermekek sorsa. A rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján egyre nyilvánvalóbb, hogy az udvarhelyi közösség és a Szeplôtlen Szív Kongregációjának az apácái tulajdonképpen egy hajóban utaznak, egyaránt áldozatai a svájci adományozót képviselô Cyrill Bürgel kétes manipulációinak.

 

***      Hétfôn, június 2-án az RMDSZ bukaresti Elnöki Hivatalában megbeszélésen vettek részt az RMDSZ képviselôi, szenátorai  és kormányzati tisztségviselôi. Markó Béla szövetségi elnök tájékoztatta a résztvevôket Göncz Árpád magyar államfô marosvásárhelyi látogatásának kedvezô visszhangjáról, a román – ukrán alapszerzôdés neptuni aláírása felôl, kitért azokra a teendôkre, amelyek abból adódnak, hogy életbelépett a Helyhatósági törvényt a kisebbségi nyelvhasználat javára módosító Sürgôsségi Kormányrendelet. Bara Gyula, a Munkaügyi Minisztérium államtitkára, szorgalmazta az intézmény vidéki apparátusában az RMDSZ-re jutó hivatali tisztségek betöltését. Eörsi Imre, az Állami Vagyonalap alelnöke, a privatizációval kapcsolatos panaszok begyûjtését és rendeltetési helyükre juttatását igényelte. Kovács Adorján, a Mezôgazdasági Minisztérium államtitkára, a mezôgazdasági reformot szolgáló törvények elôkészítési folyamatáról, Kelemen Hunor mûvelôdésügyi államtitkár a dájai, szentléleki és a gelencei mûemlékek restaurálására juttatott pénzalapok kiutalásáról számolt be. Tokay György kisebbségügyi miniszter egy nemzeti kisebbségi problémákkal is foglalkozó rotterdami értekezletrôl visszatérôben ismertette ott elhangzott elôadását és a szerzett tapasztalatait. Borbély László közmunkaügyi és területrendezési államtitkár egy Hágában, a helyhatóságok föderációjánk égisze alatt megrendezett szemináriumon vett részt és a helyi érdekû bankhálózat holland mintára történô hazai megszervezésének lehetôségeirôl szólt. Birtalan Ákos turisztikai miniszter a legutóbbi kormányülésen felmerült problémákat ismertette.