1997. július 28., hétfô V. évfolyam, 1080. szám

 

***       1997. július 20-26-án Szegeden került sor az 1990 óta hagyományossá váló Értelmiségi Nyári Egyetem megszervezésére. A rendezvényen mintegy 30 erdélyi értelmiségi vett részt, az RMDSZ küldöttségét dr. Kötô József ügyvezetô elnökhelyettes vezette. Az idei találkozó a Nyertesek és vesztesek összefoglaló cím alatt próbálta megvonni Közép-Kelet-Európa 1989 és 1997 közötti társadalmi, gazdasági, kulturális átalakulásának mérlegét. A plenáris összejöveteleken a magyarországi tudományos, politikai és gazdasági élet olyan kiemelkedô személyiségei vettek részt és tartottak vitaindító elôadást, mint Lengyel László, Csepeli György, Forgách András, Ágh Attila, Szalai Erzsébet, Herezeg László, Horváth Gábor, Kopátsy Sándor vagy Petsching Mária Zita. Az önkormányzati és a területfejlesztési szekció keretében, a szerzô távollétében, Somai József olvasta fel Bakk Miklós dolgozatát, az etnikai kisebbségi szekció elôadói között Bodó Barna szerepelt, a kulturális szekció vitáiban Kötô József, az RMDSZ kulturális és egyházügyi fôosztályának vezetôje, az EMKE ügyvezetô elnöke volt az erdélyi szóvivô.

Fontos mozzanata volt a nyári egyetemnek az ópusztaszeri Történelmi Emlékhelyre tett látogatás alkalmával rendezett Nemzeti Kulturális Kerekasztal, amely a beszélgetés felkért résztvevôinek – Pomogáts Béla (Magyarország), Gál Sándor (Szlovákia), Kötô József (Románia), Mirnics Károly (Vajdaság) és Balla D. Károly (Kárpátalja) – elôadásai nyomán megvitatta anyanyelvünk és nemzeti kultúránk helyzetét a térségünkben végbemenô változások tükrében.

 

***       1997. július 24-én, csütörtökön, a VIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem negyedik napján dr. Markó Attila, a Kisebbségügyi Hivatal jogi osztályának vezetôje és Bán Kata sajtóreferens ismertette a jelenlevôkkel a Tokay György vezette hivatal eddigi tevékenységének fontosabb mozzanatait, valamint a közeljövôre vonatkozó terveket. Markó Attila szerint a Hivatalnak fontos szerepe volt a tanügyi, valamint a helyi adminisztrációról szóló törvényt módosító kormányrendeletek kisebbségeket érintô paragrafusainak kidolgozásában. Markó Attila elmondta, a Hivatal dolgozta ki azt a kormányrendeletet, mely visszaszolgáltatott néhány ingatlant a zsidó közösségnek, és beszámolt arról, hogy elôkészületben van a kisebbségi javak restitúcióját szabályozó törvénytervezet is. Addig is sor kerül más kisebbségek – köztük a magyar – néhány fontosabb, szimbolikus értékû ingatlanának kormányhatározattal való visszaadására.

 

***       1997. július 25-én, pénteken, az RMDSZ helyi szervezetének meghívására több mint ezer kézdivásárhelyi polgár emlékezett Petôfi Sándorra, aki másfél évszázaddal korábban volt a város vendége. Az RMDSZ felhívásának eleget téve a jelenlevôk egy-egy szál virágot helyeztek el az egyik helyi 48-as hôs, Gábor Áron szobrának talapzatára. A megjelenteket dr. Tamás Sándor képviselô, a helyi szervezet elnöke üdvözölte, majd Incze László, a helyi múzeum vezetôje emlékezett Petôfi kézdivásárhelyi látogatására. A rendezvényen jelen volt Tôkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Orbán Viktor a Fidesz-MPP elnöke és a kézdivásárhelyi RMDSZ testvérszervezetének, a Temes megyei RMDSZ-nek az elnöke, Toró T. Tibor. A megemlékezés után ökumenikus istentiszteletre került sor Erdély legnagyobb református templomában. Igét hirdetett Tôkés László püspök. Az istentiszteletet és az azt követô polgári fórumot a több mint ezerötszáz résztvevô mellett a református és a katolikus egyházak képviselôi, parlamenti képviselôk, a háromszéki RMDSZ-vezetôi, közéleti személyiségek tisztelték meg. A Kárpát-medencei magyarság jövôje címû tanácskozáson Tôkés László és Orbán Viktor rövid elôadást tartott, majd válaszolt a hallgatóság számos kérdésére. A Fidesz elnöke, aki a magyar parlament integrációs bizottságának elnöke is, elmondta, Magyarország integrációja javítja az esélyeit annak, hogy az anyaország hatékonyabban támogassa a határon túli magyarság intézményeit. A Fidesz elnöke szerint a romániai magyarságnak is javára válik, hogy Magyarország továbbra is támogatja Románia európai és euro-atlanti integrációját.