1997. július 21., hétfő V. évfolyam, 1075. szám

***      Mint már jelentettük, július 18-án, pénteken ülésezett Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.

Az Ügyvezető Elnökség napirenden kívül meghallgatta az újonnan kinevezett Szilágy megyei alprefektust, aki a Szilágy megyei RMDSZ-elnök kíséretében bemutatkozó látogatást tett az ügyvezető elnöki hivatalban.

Az Ügyvezető Elnökség megtárgyalta az SZKT 1997. július 12–13-i ülésén felmerült operatív feladatokat.

A kongresszus szervezésével kapcsolatosan Takács Csaba ügyvezető elnök kifejtette azon szándékát, hogy tanácskozásra hívja össze a kongresszusi szervezőbizottságot. A tanácskozás lehetséges időpontja 1997. július 24-e. Az Ügyvezető Elnökség megtárgyalta a kongresszusi beszámolók és dokumentumanyagok előkészítését. A kongresszusi kiadvány főszerkesztője – ügyvezető elnökségi határozat értelmében – Dáné Tibor Kálmán, a kiadvány költségvetéséért az RMDSZ Gazdasági Igazgatósága, a román, illetve angol nyelvő fordításokért, valamint azok költségvetéséért Walter Klára felel.

Tájékoztató hangzott el a 69/1991-es Közigazgatási törvény módosításáról szóló 22-es sürgősségi kormányrendelet gyakorlati megvalósításával kapcsolatos tennivalókról, valamint azokról a lépésekről, amelyeket a Tanügyi törvény módosításának érvényesítése érdekében tenni kell.

 

Kolozsvár, 1997 július 18.

 

***                                                           KÖZLEMÉNY

 

Románia kormánya, a Parlament által elfogadott programja révén elkötelezte magát, hogy Románia Alkotmánya 20. szakaszának megfelelően jóhiszemően alkalmazza azokat a nemzetközi szerződéseket és egyezményeket, amelyeket Románia aláírt. Az újraközölt 69/1991. számú  Helyi közigazgatási törvény módosítására vonatkozó 22/1997-es számú Kormányrendeletnek a helységnevek kisebbségi nyelven történő feliratozásáról szóló rendelkezése alapján Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala hozzálátott a kétnyelvő helységnévtáblák felállításához.

Megállapítva, hogy Marosvásárhely megyei jogú város kétnyelvő feliratainak engedély nélküli és provokatív eltávolításával nyilvánvalóan megszegték az érvényben lévő törvényeket, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezető Elnöksége a következő Állásfoglalást teszi közzé:

 

Azok az akciók, amelyeket a Románia kormányprogramjával szemben ellenséges politikát folytató erők szerveztek 1997. július 18-án Marosvásárhelyen, lábbal tiporva az ország törvényeit és a Románia által aláírt nemzetközi egyezményeket, súlyos károkat okoznak Románia  demokratizálódási folyamatának és euroatlanti integrációjának.

Úgy véljük, hogy a Marosvásárhelyen történtek semmibe veszik és csorbítják azokat a közös erőfeszítéseket, amelyeket az ország állampolgárai tesznek, nemzeti hovatartozástól függetlenül, a demokratikus értékek érvényre juttatásáért, a többség és kisebbségek békés együttéléséért.

Felhívjuk Marosvásárhely összes polgárait, nemzetiségi különbség nélkül, hogy ne üljenek fel e provokációknak, és kérjük a kormány Főtikárságát, a Belügyminisztériumot, Maros megye Prefektúráját, tegyenek meg minden intézkedést és támogassák Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalát az Alkotmány és a hatályos törvények tiszteletben tartásában és gyakorlati alkalmazásában.

Ugyanakkor követeljük mindazoknak a szervezeteknek, természetes személyeknek, illetve köztisztviselőknek a felelősségre vonását, akik bármilyen módon hozzájárultak ehhez az akcióhoz, súlyos károkat okozván az ország megítélésének és a demokratikus intézményeknek.

 

  1. július 19.

 

                                                                                  Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

                                                                                                               Takács Csaba

                                                                                                             ügyvezető elnök

 

***      Az RMDSZ Maros megyei szervezete, a Maros megyei Romániai Demokrata Konvenció és a Maros megyei Szociáldemokrata Unió 1997. július 19-i keltezéssel a következő Közleményt hozták nyilvánosságra:

 

“Felháborodással vettük tudomásul, hogy sötét erők, amelyeket a román közvélemény a választások során háttérbe szorított, ismételten megpróbálják megzavarni Marosvásárhely román és magyar lakóinak békés együttélését, így akarván olcsó és kétes politikai tőkéjüket visszaszerezni.

Meggyőződésünk, hogy a magyar helységnevek elcsúfítása olyanoknak a mőve, akik meg akarják akadályozni Románia európai és euroatlanti integrációját. Mivel a reform és az európai értékek gyakorlatba ültetése mindnyájunk érdeke, mindazokat elítéljük, akik a nemzeti szimbólumot megcsúfolták, mázolmánynak használván fel.

A hazánk által tett nemzetközi kötelezettségvállalások, amelyeket Románia Parlamentje ratifikált (Románia és a Magyar Köztársaság között  a megértésről, az együttmőködésről és a jószomszédságról kötött  Szerződés) elismerik azt, hogy a nemzeti kisebbségek azon állam társadalmának integráns részét képezik, ahol élnek, és védelmük az emberi jogok nemzetközi védelmének részét képezi, ezért fontos hozzájárulást jelent a stabilitáshoz és megértéshez Európában.

Ebben az összefüggésben erőteljesen követeljük azt, hogy valamennyi kompetens szerv, amelynek feladata a törvényesség biztosítása, tartsa ellenőrzése alatt a huligán megmozdulásokat, törvényes kötelezettségének eleget téve.”

 

***      Hibaigazítás. Múlt csütörtöki, a Bálványosi Szabadegyetem rendezvénysorozatát ismertető híradásunkból – az információ szolgáltatójának hibájából – kimaradt a július 22-i, keddi program moderátorának, Mátis Jenőnek a neve. Ezúton kérjük az érintett – aki egyben a rendezvény egyik fő szervezője – szíves elnézését.