1997. augusztus 25., hétfő V. évfolyam, 1098. szám

***      Újabb pontosításokat közlünk az új magyarországi, 29/1997. sz. Kárpótlási Törvény alkalmazásával kapcsolatban.

  1. Minden kárpótlást igénylőnek külön adatlapot kell benyújtania abban az esetben, ha ugyanazon sérelmet szenvedett után kéri a kárpótlást. Például a hadifogságban elhalt apa itthon élő három gyermeke külön-külön adatlapot kell hogy kitöltsön.
  2. A bizonyító dokumentumokat magyar nyelvő hiteles fordításban kell csatolni.
  3. A katonakönyvekben (Livret militar) a DM rövidítéssel (Detaőament de muncő) szereplő bejegyzés bizonyítéknak számít.

És újfent megismételjük a legfontosabb tudnivalót: a kérelmek – jogvesztéssel járó – benyújtási határideje 1997. október 7.

 

***      1997. augusztus 24-én, vasárnap ünnepelte a szászcsávási (Maros megye) kórus alapításának 160. évfordulóját.

Az ünnepi istentisztelet keretében felszentelték a szászcsávási kórus új zászlaját, majd a helyi iskola udvarán kórushangversenyre került sor, amelyen fellépett a dicsőszentmártoni Sipos Domokos Mővelődési Egyesület vegyeskórusa (karnagy: Iszlai László), a székelyudvarhelyi vegyeskórus (karnagy Bán Péter), a magyarsárosi vegyeskórus (karnagy Iszlai László) és végül az ünneplő szászcsávási férfikar és vegyeskar, Dézsi Ferenc vezényletével.

Az ünnepség keretében a vendégkórusok elnökei üdvözölték az ünnepelteket, majd díszoklevelet és ajándékokat nyújtottak át – többek között – a hajdúszoboszlói testvérkórus karnagya és Nagy Ferenc, a Seprődi János kórusszövetség elnöke.

Dr. Kötő József, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és az EMKE ügyvezető elnöke átadta az EMKE országos elnöksége díszoklevelét és közvetítette az RMDSZ országos vezetősége, személyesen Markó Béla szövetségi elnök jókívánságait.

Jelenlétükkel megtisztelték az eseményt Kolcsár Sándor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, dr. Kakassy Sándor és Kerekes Károly, Maros megyei képviselők, Laskay Sándor, az Ügyvezető Elnökség Mővelődés- és Egyházügyi Főosztályának mővelődési előadója.