1996. március 28., csütörtök IV. évfolyam, 749. szám

*** Kerekes Károly képviselő írásos kérdést intézett a Pénzügyminisztériumhoz egy 281/1993.06.17. számú kormányhatározat ama rendelkezése tárgyában, mely szerint egyes állami költségvetési intézmények – tanügy, kultúra, egészségügy, társadalombiztosítás stb. – alkalmazottainak “hőségbérpótlékát” az illető egységek vezetősége megítélheti vagy megtagadhatja, míg ezt a módszert a kormány, az Elnöki Hivatal, a Parlament, a Számvevőszék, az Igazságszolgáltatás, a helyi közigazgatás stb. intézményeiben dolgozók esetében nem alkalmazzák, ott hivatalból jár a hőségbér más szektorokban ledolgozott évekért is. A nyilvánvaló jogsérelemre a fizetésüket amúgyis 3–4 hónapos késéssel kapó, hátrányos helyzetőeket gondozó alkalmazottak hívták fel a Maros megyei képviselő figyelmét, aki arra kért választ a Pénzügyminisztériumtól, hogy ez a megkülönböztető bánásmód mennyiben felel meg az Alkotmány 16. cikkelyének, amely szavatolja az állampolgárok jogegyenlőségét.

*** Nemes Árpád, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa vesz részt azon az EURISC 2.000 elnevezéső, fiatal politikusoknak szervezett négyhónapos kurzuson, amelyet az Európai Unió PHARE–Democracy programja keretében csütörtökön, március 28-án nyitottak meg Bukarestben. Az angol nyelvő tanfolyam előadások és szemináriumok keretében az európai integráció és stabilitás kérdéseivel kapcsolatos témákat taglalja.