1996. április 3., szerda IV. évfolyam, 753. szám

*** A kormányhoz, illetve minisztériumokhoz intézett interpellációkra és kérdésekre adott válaszok során, hétfőn, április 1-jén a Képviselőházban Adrian Neacőu munkaügyi és népjóléti államtitkár válaszolt Kerekes Károly Pénzügyminisztériumhoz intézett kérdésére a hátrányos helyzetőeket gondozó alkalmazottak hőségpótlékának önkényes megvonásával kapcsolatban. Az államtitkár fejtegetésében azt igyekezett bizonyítani, hogy a hőségpótlékot minden vállalatban 1990-ig automatikusan folyósították, azután a munkavállalók és munkaadók közötti egyezség szerint ítélték meg, vagy sem. A közintézményekben ez nem volt feltétlen kötelező, és ez nem jelenti az Alkotmány megsértését. A konkrét kérdésre vonatkozóan viszont az 53. sz. törvényt idézte, amely a rokkant vagy hátrányos helyzető személyeket gondozók fizetését a kezdő szociális asszisztensek minimális bruttó bérének szintjén szabja meg, hőségpótlék nélkül. Ezzel szemben a Hátrányos Helyzetőek Államtitkárságának egy, 1996. április 3-án keltezett, a Hátrányos Helyzetőek Területi (Maros megyei) Felügyelőségéhez intézett átiratában ugyanennek az 53. sz. törvénynek a 7. szakasza 2. pontjára hivatkozva közli, hogy a hátrányos helyzetőeket gondozó személyeket megilleti a hőségpótlék, és kéri a vonatkozó törvényes szabályozás gyakorlati alkalmazását.

*** Az Alkotmánybíróság egy 1996. április 2-án közzétett sajtóközleményében közli, hogy a Párttörvénynek az RMDSZ által kezdeményezett, 25 szenátor által, illetve másfelől 53 képviselő által benyújtott alkotmányossági óvást megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a törvény 1., 5/3., 17/b, 46. és 48. szakasza alkotmányos, akárcsak a törvény 3. szakaszának 2. bekezdése, amely a pártok kötelezettségére vonatkozik az Alkotmány 30. szakasza 7. bekezdésének tiszteletben tartását illetően. (Nem is ezt kérdőjelezte meg az RMDSZ óvása, hanem azt, hogy a politikai pártok kötelesek tevékenykedni ezeknek az elveknek a szolgálatában!) Alkotmányellenesnek csupán a Párttörvénynek az Alkotmány 148. szakasza 1. és 2. bekezdésére való utalását ítélte, amely a KDNPP-képviselők óvásában szerepelt.

Az Alkotmánybíróság ezért újratárgyalásra visszautalta a Párttörvényt a Parlamenthez.

*** Az RMDSZ képviselőházi frakciójának irodájába beszerelték a faxot is. A frakció telefon/fax száma: (01) 3235425.