1995

1995. december 21., csütörtök III. évfolyam, 687. szám

*** December 21-én, csütörtökön tartotta utolsó idei sajtóértekezletét az RMDSZ vezetése a szövetség bukaresti székházában.

Markó Béla szövetségi elnök mellett a két parlamenti frakció csaknem teljes vezetősége jelen volt a sajtó képviselőivel való találkozón: Szabó Károly frakcióelnök és Buchwald Péter frakciótitkár a szenátusi csoport részéről, Tokay György frakcióelnök, Antal István és Márton Árpád frakcióalelnökök, valamint Borbély László, a Képviselőház Állandó Bizottságának titkára a képviselőházi csoport részéről.

Bevezetőjében Markó Béla az elmúlt hét legfontosabb eseményéről, az ET jelentéstevőivel való találkozóról adott rövid összefoglaló értékelést. Kifejtette, hogy az európai raportőrök az ET Parlamenti Közgyőlése 176. szfámú Véleményezésében Romániával szemben támasztott követelmények teljesítéséről jöttek tájékozódni, és ennek érdekében került sor találkozóra az RMDSZ, a romániai magyar kisebbség képviselőivel is. Ezen a találkozón az RMDSZ képviselői rámutattak arra, hogy a Véleményezésben megfogalmazott 9 ajánlásból, amelyek jó része a kisebbségek kérdését érinti, szinte semmit sem teljesített a román kormány, és konkrétan említették, hogy mind a mai napig Románia Parlamentje nem ratifikálta a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, valamint a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartáját, nem készült el a Nemzeti kisebbségekről szóló törvény, a Tanügyi törvény nem felel meg a kisebbségek, különösen a magyar kisebbség jogos elvárásainak, nem történt meg az államosított egyházi javak visszaszolgáltatása. Mindezekkel kapcsolatban az RMDSZ átfogó angol nyelvő dokumentumcsomagot nyújtott át az ET jelentéstevőinek.

Antal István a privatizációs törvény módosításáról szólva elmondotta, hogy az RMDSZ javaslatait elvetették, s ezzel a konkurenciát is lehetetlenné tették, az állampolgár ki van szolgáltatva az állami tőkével mőködő bankintézményeknek, illetve a hatalom által irányított Magánvagyon Alapoknak.

Borbély László felhívta a sajtó figyelmét arra, hogy 1995. december 31-től megszőnik a külföldre utazók számára a határilleték fizetésének kötelezettsége, és bejelentette, hogy az RMDSZ felkérte az illetékes szerveket, idejében értesítsék erről a lakosságot. Ebben a sajtó közremőködését is kérte.

Szabó Károly a Parlament lejáratására irányuló kísérletekről szólt, megemlítve, hogy a demokrácia eme alapvető intézménye a népszerőségi listán igen alacsony helyre szorult, bizonyos politikai erők abban érdekeltek, hogy bebizonyítsák: másképpen is lehet kormányozni, például kormányrendeletekkel is lehet törvényeket hozni.

Az Antena 1 TV-csatorna tudósítójának kérésére Markó Béla rövid értékelést adott az elmúlt esztendőről. Az RMDSZ szempontjából ez az év a Romániai Demokratikus Konvenció széthullásának éve volt. Az RDK ugyan megmaradt, de más összetételben, ami az RMDSZ politizálására is kihat. Szövetségünk továbbra is szükségesnek ítéli meg egy demokratikus ellenzéki koalíció létét, mőködését. A szövetségi elnök pozitív fejleménynek nevezte a kormánykoalícióban is bekövetkezett lemorzsolódást, az egyik szélsőséges párt kiválását a koalícióból. A törvényhozás szempontjából ítélve, nagy csalódás volt ez az esztendő, és itt a Tanügyi törvényre utalt, amely még az 1994-ben a Képviselőházban elfogadott változatnál is elfogadhatatlanabb formában öltött testet, s az ellene kibontakozott széles körő diáktiltakozás is azt bizonyítja, hogy a törvény rossz, másfelől pedig a tiltakozások hatására eszközölt néhány változtatás pedig azt, hogy a törvényen lehet változtatni. Egy másik kérdésre válaszolva, Markó Béla elmondotta, hogy nem csupán az RMDSZ szempontját veszi figyelembe, amikor kijelenti: az oroszországi választások eredményei arra kellene hogy figyelmeztessék a politikusokat, nem igaz, hogy nincs a demokratikus fejlődésnek alternatívája Európának ebben a részében, hogy Nyugat-Európa felé, az európai integráció felé az út egyszer s mindenkorra nyitva áll. Tőlünk, a mi döntéseinktől függ, a politikai akarat szabja meg a fejlődés irányát. A kommunizmus utáni nosztalgia, a nacionalizmus fölerősödésének veszélye fennáll a közép- és kelet-európai országokban, és nem lehetünk közönyösek ezzel a veszéllyel szemben. Tokay György hozzátette, mi azt hittük egyirányú forgalom van, az út csak a demokrácia felé vezet, de kiderült, ezen a sztrádán kétirányú forgalom van, és bizonyos, hogy lesznek országunkban érdekcsoportok, amelyek ellenkező irányban haladnak majd. De tudni kell, hogy Oroszországban is vannak azért olyan erők, amelyek a nemzetikommunizmus ellen lépnek fel.

Befejezésül Markó Béla kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánt a sajtó képviselőinek, majd egy jobb új esztendő reményében egy pohár pezsgővel is koccintottak a házigazdák és a megjelent újságírók.

*** Az RMDSZ parlamenti csoportja közli a következőket:

A szociális segélyre vonatkozó 1995/67. számú törvény 23. cikkelyének előírása szerint mindazok a román állampolgárok, akik 1995-ben átlépték a határt, 15.000 lejes határátlépési illetéket fizettek.

Az említett törvénycikkely szerint ennek a határátlépési illetéknek a kifizetése csak az 1995-ös évre kötelező.

Január 1-től megszőnik ez a kötelezettség, mert semmilyen törvényes rendelkezés nem írja elő azt.