1995. április 5., szerda III. évfolyam, 507. szám

*** Szerdán, április 5-én tartotta szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletét Bukarestben az RMDSZ-vezetés. Ezúttal Markó Béla szövetségi elnök mellett dr. Bárányi Ferenc képviselőházi frakcióelnök, Szabó Károly szenátusi frakcióalelnök, Hajdú Gábor szenátor és Márton Árpád képviselő vett részt a sajtóértekezleten.
Markó Béla röviden számba vette azokat az eseményeket, politikai történéseket, amelyek az elmúlt időszakban szövetségünket foglalkoztatták, vagy amelyeken az RMDSZ részt vett. Megemlítette ezek között egy RMDSZ-küldöttség részvételét az EDU brüsszeli parlamenti tanácskozásán, a Televízió Igazgatótanácsával kapcsolatos parlamenti szavazáson képviselt RMDSZ-álláspontot és a Büntető Törvénykönyv módosításának parlamenti csatározásaiban képviselt álláspontunkat. Bejelentette a sajtónak az SZKT csíkszeredai ülésének megtartását április 7–8-án, amelyen megvitatják a májusi RMDSZ-kongresszusra előterjesztendő dokumentumokat.
Szabó Károly szenátor, majd dr. Bárányi Ferenc képviselőházi frakcióvezető a Belgiumban járt delegáció tagjaiként beszámoltak a brüsszeli EDU-konferencia munkálatairól, az európai integráció mind jobban körvonalazódó folyamatairól, szövetségünk álláspontjáról Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának kérdésében.
Márton Árpád az RMDSZ TV-válsággal kapcsolatos álláspontját fejtette ki a jelenlevőknek, hangsúlyozván a törvény feltétlen tiszteletben tartásának szükségességét, és megindokolván, hogy miért nem vett részt a szavazáson parlamenti csoportunk.
Hajdú Gábor szenátor a Btk. módosításával kapcsolatos álláspontunkat világította meg, kiemelve, hogy szövetségünk az ország alkotmányát sértőnek tekintené, ha a szabályozásba a jelenlegi formában bekerülnének a nemzeti szimbólumok használatára, illetve az ország és a nemzet gyalázására vonatkozó cikkelymódosítások. Hangsúlyozta, hogy mindkét kérdésben alkotmányellenes és a Romániára is kötelező jelenlegi nemzetközi normáknak ellentmondó szabályozásokról van szó. A Hargita megyei szenátor, kérdésekre válaszolva ecsetelte legutóbbi csíkszeredai és Udvarhely környéki rendőri visszaélésekkel kapcsolatos álláspontunkat, miszerint elfogadhatatlan a rend őreinek ilyen törvénysértő és alkotmányellenes eljárása, az állampolgárok alapvető emberi jogainak lábbal tiprása. Ez nem csupán a magyar vagy cigány nemzeti kisebbség szempontjából, hanem az egész román társadalom számára elfogadhatatlan, amennyiben valóban jogállamban akarunk élni – mondotta Hajdu Gábor szenátor.