1994. szeptember 2., péntek II. évfolyam, 360. szám

*** Szeptember 2-án, pénteken délelőtt Teodor Meleőcanu külügyminiszter fogadta az RMDSZ küldöttségét. A delegációban részt vettek: Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök és Varga Attila képviselő. A találkozón jelen volt Ion Goriőő külügyminisztériumi államtitkár, Viorel Hrebenciuc, a kormány főtitkára, a Nemzeti Kisebbségi Tanács koordinátora, valamint a külügyi tárca több szakértője.
A találkozóra Teodor Meleőcanu külügyminiszter meghívására került sor a korábbi Markó-Meleőcanu találkozón született megállapodás értelmében.
A kétórás megbeszélésen konzultáció folyt a kidolgozás alatt álló román-magyar alapszerződés kisebbségekre vonatkozó tételeiről. A külügyminisztérium képviselői nyitottnak mutatkoztak az RMDSZ által képviselt kérdéseket illetően, bár szövetségünk arra vonatkozó javaslatát, hogy egy, az alapszerződést integráns módon kiegészítő kisebbségvédelmi megállapodás megkötésére kerüljön sor a két ország között, problématikusnak találták. Érvelésükkel szemben, hogy egy ilyen dokumentumban nem lehetne biztosítani a két szerződő fél – Románia és Magyarország – kötelezettségvállalásainak egyensúlyát, és az egyezmény sokkal több kötelezettséget tartalmazna Romániára vonatkozóan, az RMDSZ képviselői kifejtették, hogy a kisebbségvédelmi megállapodás ilyen jellegő hangsúlyeltolódása abból a demográfiai valóságból ered, hogy Magyarországon mintegy 20.000 román nemzetiségő számára, Romániában pedig csaknem kétmillió magyar számára kell megmaradásuk intézményi és jogi feltételeit biztosítani.
Teodor Meleőcanu külügyminiszter a szeptember 5-i budapesti tanácskozást követően újabb konzultációt tart az RMDSZ képviselőivel.

*** Szeptember 2-án, pénteken délután sajtóértekezletet tartott az RMDSZ. Markó Béla szövetségi elnök mellett a délelőtt folyamán Teodor Meleőcanu külügyminiszterrel lezajlott találkozón részt vett többi RMDSZ-vezető – Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna politikai ügyvezető alelnök és Varga Attila képviselő – foglalt helyet az írott és elektronikus sajtó munkatársainak karéjában.
Markó Béla üdvözölte a megjelent újságírókat az őszi parlamenti ülésszak megnyíltával ismét rendszeressé váló találkozók nyitányán, bemutatta a jelenlévő RMDSZ-vezetőket, akikkel együtt kevéssel azelőtt Teodor Meleőcanu külügyminiszternél folytatott konzultációt a magyar-román alapszerződés kisebbségeket érintő kérdéseiről. Rövid bevezetőjében e találkozóról, illetve a napokban Budapesten a magyar kormány képviselőivel, Kovács László külügyminiszterrel lezajlott konzultációról számolt be, és elmondotta, hogy az RMDSZ szükségesnek tartja – és erre vonatkozóan átnyújtotta álláspontját mind a magyar, mind a román külügyi tárca vezetőjének – egy kisebbségvédelmi egyezmény megkötését a román-magyar alapszerződés szerves, kiegészítő részeként.
Az újságírók kérdései természetesen e konzultációra, illetve az RMDSZ álláspontjára, a szövetség álláspontjának külügyminisztériumi fogadtatására vonatkoztak.
Az RMDSZ vezetői kifejtették, hogy az Állásfoglalás a szövetség programjának megfelelően, a nemzetközi dokumentumokban foglaltakra, valamint a parlament elé terjesztett vagy terjesztendő törvényjavaslatainkra épülnek. Szóba kerültek az autonómia elképzeléseink, az igényelt intézményrendszerünk, arányos képviseletünk a közigazgatásban, a gazdasági élet, a privatizáció irányításában.
Egy kérdésre adott válaszában Tőkés László kifejtette, hogy bár a szerződés előkészületei még koránt sincsenek olyan előrehaladott állapotban, mint azt egyesek állítják, s bár a román kormány nem mutat politikai akaratot a nemzeti kisebbségek, különösen a magyar kisebbség helyzetének megfelelő rendezésére, hetvenöt év történetében a román-magyar megbékélésre most másodszor nyílik kedvező alkalom, és kifejtette, hogy elégedett a külügyminisztériumi konzultációval, ami azt jelzi, hogy az RMDSZ-t mint legitim érdekvédelmi szervezetet partnerként fogadják el mindkét részről. Hozzátette, hogy a nemzetközi konjunktúra is arra készteti a két országot, hogy rendezzék kapcsolataikat.
A budapesti fogadtatásról szólva Markó Béla elmondotta, a magyar kormányzat egyetért azzal, hogy meg kell találni a kisebbségvédelmi garanciák alapszerződésbe való beiktatásának formáját, és ezt egy külön kiegészítő egyezményben megvalósíthatónak látja.