1994

1994. március 2., szerda II. évfolyam, 232. szám

*** 1994. március 1-én tartotta meg havi rendes ülését az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének választmánya.
Az ülésen tájékoztatás hangzott el az SZKT február 26–27-én Csíkszeredában megtartott tanácskozásáról. A Kolozs megyei választmány pozitívan értékelte az elvégzett munkát, és teljes mértékben egyetértett az SZKT által kiadott Állásfoglalással.
A területi szervezetek új struktúráját illetően a Választmány elfogadta azt az álláspontot, miszerint szükséges megteremteni az Ügyvezető Elnökség és a területi szervezetek jó együttmőködését szavatoló ún. „csatlakozókat”, de határozott véleménye az, hogy a szükséges kereten belül maga dönthessen a szervezeti felépítésről, mert csak így sikerülhet megtartani és továbbfejleszteni mindazt, ami eddig is jól és eredményesen mőködött.
Szóba került Takács Csaba lemondása képviselői mandátumáról, illetve az ügyvezető elnöki funkció és a képviselői mandátum összeférhetetlenségének kérdése. A tanácskozáson az a vélemény kristályosodott ki, hogy nincs összeférhetetlenség a két funkció között, s a választmány levélben kérte fel Takács Csaba ügyvezető elnököt, hogy másítsa meg a Csíkszeredában tett bejelentését, és ne mondjon le képviselői mandátumáról. A választmány levelét eljuttatta Takács Csabához.
Napirenden szerepelt még március 15-e megünneplése, a kolozsvári Tulipán Kft. alegység átszervezése, valamint a hétvégi terepjárás programja, különös tekintettel arra, hogy a körzetekben most zajlanak a beszámoló- és tisztújító közgyőlések.

*** 1994. március 2-án, Niculescu Antal, az Elnöki Hivatal politikai tanácsosa a bukaresti székházban találkozott Robert W. Mickey-vel és Adam Smith Albionnal, a Kelet-Nyugat Kutató Intézet Európai Központjának kutatóival. Az amerikai nem kormányzati szervezet képviselőinek kérésére létrejött találkozón elsősorban a helyi önkormányzatok mőködéséről és az RMDSZ törvényhozási stratégiájáról esett szó.