1994. március 10., csütörtök II. évfolyam, 238. szám

*** 1994. március 10-én, Kolozsváron megtartotta alakuló ülését az RMDSZ Operatív Tanácsa. Jelen voltak: Markó Béla, Tőkés László, Takács Csaba, Dézsi Zoltán, Bodó Barna, Szabó Károly és Vida Gyula.
Az Operatív Tanács foglalkozott az ügyvezető elnök képviselői mandátumával kapcsolatos összeférhetetlenségi kérdéssel, és úgy ítélte meg, hogy az nem tartozik illetékességi körébe.
Az Operatív Tanács elemezte a politikai helyzetet, fontosnak és szükségesnek ítéli meg politikai tárgyalás kezdeményezését a kormánnyal. A jelenlegi körülmények közepette, az Európa Tanács-i Ajánlások féléves határideje végének közeledtével pontos válaszra van szükség, miért nem valósult meg – még – egy sem a kisebbségekre vonatkozó ajánlásokból.

*** Szerdán, 1994. március 9-én, Kolozsváron tartotta meg első munkaülését az SZKT Csíkszeredában megválasztott új Állandó Bizottsága. Dézsi Zoltán elnökletével a meghonosítandó új munkastílusról, a belső szervezés kérdéseiről, a tevékenységek, a kapcsolattartás egymás közötti leosztásáról, az SZKT tevékenységének általános javításáról, a soron következő ülésszak lehetséges dátumairól és napirendjéről tanácskozott az RMDSZ döntéshozó testületének Állandó Bizottsága. Az SZKT szóvivői tisztjét Pillich László alelnökre ruházták.
Az SZKT Állandó Bizottsága találkozott az RMDSZ Ügyvezető Elnökségével, s a tanácskozáson számbavették a további jó együttmőködés szükséges feltételeit. Megállapodtak abban, hogy az SZKT saját költségvetési keretet dolgoz ki, kialakítja azt a struktúrát, amely az SZKT belső és külső kapcsolattartásához, a gyors és hatékony információcseréhez és -áramláshoz nélkülözhetetlen.
Az Állandó Bizottság titkársága Gyergyószentmiklóson, levéltára Marosvásárhelyen, sajtóirodája Kolozsváron mőködik a tisztújítás nyomán kialakult helyzethez igazodva. A soron következő SZKT-ülés időpontja 1994. május 21–22-e, helyszíne Marosvásárhely. Erről és a pontos napirendről, valamint azt megelőzően az előkészítés munkálatairól az Állandó Bizottság tájékoztatást ad.

*** Szerdán, március 9-én, a Szenátusban a Rendőrség szervezésére és mőködésére vonatkozó törvénytervezet általános vitája során az RMDSZ-frakció nevében dr. Csapó József terjesztett be módosító javaslatot a törvény 33. cikkelyéhez. A módosító javaslat két új bekezdés beiktatását indítványozta, és arra vonatkozott, hogy ott, ahol a lakosság legalább 10 százalékát valamely nemzeti kisebbség alkotja, a kinevezett rendőrök ismerjék az illető nemzeti kisebbség nyelvét, ahol pedig a nemzetiségek többségben vannak, a rendőrség kinevezett vagy alkalmazott állományának ismernie kell az illető nemzeti kisebbségek nyelvét, vagy a rendőri személyzetbe megfelelő számú, az illető nemzetiséghez tartozó személy kerüljön.
A módosító javalatot a Szenátus nagy többséggel elvetette, hiába érvelt csaknem a teljes RMDSZ szenátusi frakció. A javaslatot csupán 16 szenátor támogatta (ebből 10 a jelenlevő RMDSZ-szenátor), 82-en ellene szavaztak, és 15-en tartózkodtak. Ismét bebizonyosodott, hogy a kisebbségi jogok demokratikus érvényesítésére a jelenlegi törvényhozás nem mutat kellő megértést és politikai akaratot.