1994. április 29., péntek II. évfolyam, 273. szám

*** A Szövetségi Képviselők Tanácsa tagjainak

Az SZKT Állandó Bizottsága elnökével folytatott egyeztetés alapján 1994. május 20-án, pénteken reggel 8 órára, Marosvásárhelyre összehívom a Szövetségi Képviselők Tanácsának rendes ülésszakát. Az ülésszak kétnapos lesz, és május 21, szombat délután 14 óráig tart.
Az Állandó Bizottság a következő napirendi pontot javasolja:
1. Az ügyvezető elnök jelentése a Szövetség állapotáról;
2. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója a féléves tevékenységről;
3. Határozat-tervezet az RMDSZ belső politikai formációi státusának rendezéséről;
4. A területi szervezetek Mőködési Szabályzat-tervezetének ismertetése;
5. Interpellációk;
6. A területi szervezetek Mőködési Szabályzat-tervezetének megvitatása;
7. Határozat-tervezet a Területi Önkormányzati Konferenciák helyének és szerepének szabályozásáról az RMDSZ-struktúrákban, valamint a Területi Önkormányzati Konferenciák (testületek) Országos Szövetségének létrehozásáról;
8. Az SZKT Mőködési Szabályzatának VII/43/2 pontjának módosítása (az Egyeztető Kerekasztal összehívásáról);
9. Javaslat a XIV. sz. Határozat III. cikkelyének módosítására.
10. Az Ellenőrző Bizottság szabályzatának megvitatása és elfogadása;
11. Az Ellenőrző Bizottság jelentése;
12. Különfélék.

Az Ügyvezető Elnökség ugyanakkor kéri a napirend kiegészítését az Európai Stabilitási Egyezmény tervezetére vonatkozó állásfoglalással.

Az Állandó Bizottság javasolja, hogy május 19-én, csütörtökön d.u. 18 órától Marosvásárhelyen üljön össze az Egyeztető Kerekasztal a területi szervezetek Mőködési Szabályzat-tervezetének előzetes megvitatására.
Kérem az SZKT frakciók vezetőit, hogy jelenjenek meg ezen a tanácskozáson.
A szervezés megkönnyítése érdekében kérem a területi szervezeteket és társszervezeteket, hogy időben jelezzék a képviselők érkezésének idejét és elszállásolási igényeit.

Bukarest, 1994. április 28.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** 1994. április 22-én megtartotta első, bővített ülését a Szabadelvő Kör újonnan választott elnöksége.
Napirenden szerepelt az SZK Programelveinek kiegészítése új elvekkel. Ezek kidolgozására szakértőket kérnek fel, de figyelembe veszik a tagság véleményét, javaslatait is. Az új program-fejezeteket a következő Országos Győlés vitatja meg és fogadja el.
Az elnökség ajánlja, hogy az SZK Szervezési és Mőködési Szabályzata szerint létrejövő regionális csoportok mihamarabb kezdjék meg tevékenységüket, egyelőre a következő központokban, illetve területeken: Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyföld, Bánság, Nagyvárad, Szatmár.
Ugyanakkor határoztak a kapcsolatfelvétel módjáról a romániai magyar vállalkozókkal, egy havi közlöny (Szabad Futár) kiadásáról, a belső információáramoltatás rendszeréről. Meghallgatták és megvitatták Kolumbán Gábor alelnök előterjesztését az országos szabadelvő klubhálózat létrehozásáról.
Az elnökség sajtószóvivőnek nevezte ki Egyed Péter (Kolozsvár), Zsigmond László (Bukarest) és Szilágyi Zsolt (Bukarest – külföldi sajtó) alelnököket.