1993. szeptember 23., csütörtök I. évfolyam, 126. szám

***      Az Erdélyi Református Egyházkerület, az RMDSZ Mővelődési és Egyházügyi Főosztálya és a holland SGP-párt közös rendezésében Evangélium és politika címmel kétnapos konferencia zajlott le Kolozsváron. A lelkészek, orvosok, újságírók, tanárok, önkormányzati tanácsosok, valamint különböző politikai pártok képviselői részvételével tartott konferencián megvitatták a keresztyén ember feladatát és küldetését a környezetvédelem, az egészségügy és az oktatás terén. Élénk és színvonalas eszmecserét váltottak ki Ion Nira parlamenti képviselő, Drs. S. Stoop, a holland parlament SGP-frakciójának munkatársa, dr. Bárányi Ferenc parlamenti képviselő, Drs. J. Mulder, az SGP-párt tudományos intézetének igazgatója és Tőkés Elek egyházkerületi iskolaügyi tanácsos előadásai. A résztvevők kiemelték, hogy az elhangzottak segítségül szolgálhatnak a keresztyén erkölcs értékrendje szerint szervezett társadalom kialakításában, hangsúlyozva, hogy szorgalmazni kell a törvényhozási fórumoknál, szülessenek meg azok a törvények, amelyek ezek érvényesülését szavatolják.

 

***      1993. szeptember 22-én délután Teodor Melešcanu külügyminiszter fogadta Markó Bélát, az RMDSZ szövetségi elnökét és Takács Csaba ügyvezető elnököt.

A román diplomácia vezetőjének kérésére létrejött találkozón Teodor Melešcanu röviden értékelte és pozitívnak ítélte a Jeszenszky Géza magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseket.

Véleménycserére került sor az RMDSZ oktatási elképzeléseiről, különös tekintettel a Bolyai Egyetem kérdéseire. A Nemzeti Kisebbségi Tanáccsal kapcsolatosan az RMDSZ vezetői megismételték a szervezet álláspontját, elmondták, hogy a román kormány nem váltotta be eddigi ígéreteit.

A román külügyminiszter szerint a kormány hajlandó olyan Kisebbségi törvény elfogadását sürgetni, amely igazodik az érvényben levő nemzetközi dokumentumokhoz, beleértve a nem kötelező jellegő ajánlásokat.

Szóba került annak a román-magyar dialógus-sorozatnak a kérdése is, amelynek megrendezéséről a két külügyminiszter bukaresti találkozásakor született megegyezés.

 

***      Szeptember 23-án, csütörtökön Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának elnöke és Vida Gyula képviselő fogadta a szövetség bukaresti székházában Yang Yuankét és Li Chunshenget, a Nemzetközi Megegyezés Kínai Egyesülete Végrehajtó Irodájának tagját, illetve az egyesület kutatóközpontjának munkatársát.

A vendégek a romániai politikai és gazdasági helyzetről, az RMDSZ politizálásáról érdeklődtek.

 

***      Az RMDSZ szenátusi frakciója 1993. szeptember 22-én az Alkotmány 144/b cikkelyére, valamint a 47/1992-es Törvény 13.A/a és 21. cikkelyére hivatkozva beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz és kérte, hogy a Szenátus házszabályának 160. pontja 2. bekezdését  – amely a szenátorok kötelező eskütételére vonatkozik – nyilvánítsa alkotmányellenesnek.