1993. november 24., szerda I. évfolyam, 169. szám

 

***      1993. november 23-án, Kolozsváron megtartotta rendes heti munkaülését az Ügyvezető Elnökség. A szövetségi politizálás legfontosabb kérdéseként a napirend első pontja keretében a Nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről szóló törvénytervezet idegen nyelvő fordításaival, előterjesztésével kapcsolatos intézkedések szerepeltek.

Az Önkormányzati és Reformügyi Főosztály kezdeményezésére a testület határozatot hozott, hogy 1993. december 18-ra összehív egy önkormányzati konferenciát, melyen az RMDSZ-listákon megválasztott polgármesterek és tanácsosok, valamint szövetségünk vezetői megvitatják a helyi tanácsokban mőködő képviselőink tennivalóival és továbbképzésünkkel  kapcsolatos kérdéseket.

Az Ügyvezető Elnökség elfogadta a Gazdasági Főosztály kiegészítő javaslatait a magyarországi XXXII/1992-es Kártalanítási Törvény alkalmazására vonatkozóan, melyeket az illetékesek elé terjesztenek, hogy szövetségünk elláthassa érdekképviseleti feladatait.

Határozat született a Magyarországon tanuló diákok által előterjesztett javaslatokkal kapcsolatban, miszerint a Romániai Magyar Oktatási Tanács a külföldön tanuló diákok bevonásával – átfogó tervet dolgoz ki a jelzett kérdések megoldására.

A testület megvitatta és jóváhagyta a Kongresszusi Könyv tartalomjegyzékét, szerkesztésének és kinyomtatásának ütemtervét.

Az ET-ajánlások betartása követésével kapcsolatban az Ügyvezető Elnökség megbízta a Politikai Főosztályt, hogy a következő ülésen mutassa be a területi szervezetekhez küldendő körlevelet, melyben az Ügyvezető Elnökség javasolja a rendszeres adatgyőjtést és a feltételek betartásának követését helyi szinten is.

A testület megvitatta a szövetség rövidesen megjelenő havilapjának infrastruktúrájával kapcsolatos kérdéseket, és meghallgatta az első lapszám tervét.

Az RMDSZ legfontosabb dokumentumainak népszerősítése érdekében Füzetsorozatot indítunk magyar, román és angol nyelven. A testület megvitatta és jóváhagyta a szerkesztési elveket és az 1-es füzet tervét.

Az Ügyvezető Elnökség pályázatot ír ki egy háromnyelvő aktuális politológiai és önkormányzati kisszótár megírására, melynek címszavait leggyakrabban használt, vitát és értetlenséget kiváltó fogalmak képezik.

A továbbiakban a testület tájékoztatót hallgatott meg a folyamatban lévő kezdeményezésekről. Tudomásul vette a Határon Túli Magyar Könyvtanács mûködési szabályzat-tervezetének alapelveit; meghallgatta az RMDSZ, az Erdélyi Református Egyházkerület és a holland SGP (kereszténydemokrata párt) által rendezendő szimpozium tervezetét, amely A felsőbbség alapvető feladatai a jogállamban címet viseli; felhívta az RMDSZ parlamenti képviselőinek és szenátorainak figyelmét a Szatmárnémetiben rendezett Kisebbségi beteg, kisebbségi orvos címő tanácskozáson kiadott közleményre, amely ajánlja a romániai magyarság egészségvédelmével kapcsolatos kérdéskör beemelését az érdekvédelmi politizálásba.

Ugyanakkor az Ügyvezető Elnökség megbízta a Mővelődési és Egyházügyi Főosztályt, hogy a következő ülésen terjesszen elő egy elvi állásfoglalás-tervezetet, a Román Televízió magyar nyelvő adását ért támadásokkal kapcsolatban.

 

***      1993. november 23-án, a Képviselőház megszavazta az 1993. november 15-e és 1994. április 30-a közötti időszakra a lakásfőtési költségek fedezésére nyújtandó pénzsegélyről szóló törvényt.

A névszerinti szavazáson 183-an szavaztak mellette, 70-en ellene, 88-an hiányoztak.

Az ellenzék, mindannak ellenére, hogy a viták során egyöntetően ellenezte a határátlépési illeték bevezetését, a törvény megszavazásakor nagyon megoszlott. Csupán az RMDSZ volt következetes, kitartott eredeti álláspontja mellet. Képviselőink nem szavazták meg a törvényt – bármennyire is szükség van rá –, mert az ellentmond az Alkotmánynak és különböző nemzetközi egyezményeknek, amelyeket Románia is aláírt. Korlátozza a mozgásszabadságot azzal, hogy határátlépési illetéket vezet be, amely a jelenlegi minimálbér egyharmadát teszi ki. Képviselőink kifogásolták azt is, hogy bár a pénzsegélyt korlátozott időszakban folyósítják, a költségek fedezésére megszabott illetéket korlátlan ideig kell fizetni. Ezért méltán nevezhető ez a törvény, a határátlépési illeték, törvénytelennek.