1993. július 7., szerda I. évfolyam, 71. szám

***      Az Ügyvezető Elnökség július 6-án ülésezett Kolozsváron.

            Az Elnökség elemezte a tagszervezetekkel való kapcsolattartás módozatait. A kapcsolattartás rendszerének véglegesítésére az ÜE megszervezi a tagszervezetek elnökeinek tanácskozását, melyet 1993. október 1–2-a között hív össze Kolozsvárra.

            Az Elnökség meghallgatta György Béla Zsolt gazdasági alelnök beszámolóját a Tulipán Kft. brassói tanácskozásáról. A beszámoló alapján a Tulipán Kft. gazdasági hatékonyságának növelése érdekében az ÜE megbízta a Gazdasági Főosztályt, dolgozza ki javaslatait, amelyeket a Tulipán Kft. újabb tanácskozásán fognak megvitatni augusztus hó folyamán.

            A Nemzeti Kisebbségi Tanács közlöny megjelentetését vette tervbe, mely a Romániában élő nemzeti kisebbségek kérdéseivel foglalkozik. Az ÜE Politikai Főosztálya megbízást kapott az RMDSZ-t ismertető anyag kidolgozására, valamint kisebbségünk jogorvoslást igénylő kérdéseinek bemutatására, melyeket a közlöny első számában tesznek közzé.

            Az ÜE elemezett egyes, a helyhatósági tanácsok mőködésére vonatkozó kérdéseket. Ennek kapcsán kitért a csíkszeredai újabb polgármester-választás előkészítésére. Az ÜE javasolja a csíkszéki szervezet választmányának egy RMDSZ-fórum összehívását Csíkszeredában, július 18-án, ahol a helyi szervezet képviselői, tanácsosai és a szövetség vezetői megvitatják a teendőket.

            Az ÜE tudomást vett arról a kezdeményezésről, amely a Babeš-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Fakultásának középiskolai épületekbe való áthelyezését célozza és a kérdés tanulmányozásával, valamint pontos tájékoztató kidolgozásával bízta meg Fischer Fülöp Ildikó oktatásügyi és Bodó Barna politikai alelnököket.

            A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének három tagú küldöttsége 1993. július 22–27-e között látogatást tesz Romániában. Az ÜE megbízta a Politikai és Szervezési Főosztályokat a látogatás kolozsvári és marosvásárhelyi programjának kidolgozásával és feltételeinek biztosításával.

***      Az RMDSZ Bihar megyei vezetősége a debreceni önkormányzat meghívására 1993. július 2–3-án részt vett egy megbeszéléssorozaton, amelyen önkormányzati, kulturális, tanügyi, gazdasági és politikai problémákat tárgyaltak meg a Hajdú-Bihar megyei tanács és Debrecen város önkormányzata képviselőivel, valamint az ottani parlamenti pártok képviselőivel. A küldöttséget a Bihar megyei RMDSZ elnöke, Varga Gábor vezette, a küldöttség tagjai voltak: Dr. Csapó József szenátor, Rákóczy Lajos képviselő, Mihalik András, a Bihar megyei tanács alelnöke, valamint a Bihar megyei RMDSZ elnökségének szakértői. A megbeszéléseken konkrét formákat dolgoztak ki a kapcsolatok további bővítésére és folyamatossá tételére.