Együttműködés vagy szembenállás: nemzeti többségek és kisebbségek viszonya az EU-ban – Liesa Scholzen

Liesa Scholzen, a németajkú közösség belgiumi parlamenti képviselője rövid történeti áttekintést nyújtott a belgiumi német közösségről. A németeknek alkotmányos szinten biztosítja a teljes körű autonómiát: oktatási, turisztikai, szociális, kulturális ügyekben. Ez azt jelenti, hogy ők maguk dönthetnek saját ügyeikről, a pénzforrások elosztásáról.

Vincze Loránt házigazda kérdéseire a következő hozzászólások érkeztek ameghívottak részéről:

Doris Pack: a többségek úgy érzik, hogy vesztenek valamit, ha teret nyer a kisebbség. Románia és Szlovákia ebbe a hibába esik. Nem veszik észre, nem értik, hogy a hatalom és a tér megosztásával mindannyian nyernek.

Korodi Attila: egyes európai parlamenti képviselők ugyan felvállalják a kisebbségi ügyeket, de az EU Tanácsa előtt nem téma a kisebbségi kérdéskör. Ahogy a romakérdésben sikerült közösen fellépni az Unióban, a kisebbségi ügyben is lehetne, csupán nyitottság kell hozzá.

__________________
Kövesse a beszélgetést itt: http://www.martenscentre.eu/networklive