A második bécsi döntés – Történelmi előadás Marosvásárhelyen

Pénteken folytatódott a Kós Károly Akadémia által szervezett Erdély a 20. században című történelmi előadássorozat Marosvásárhelyen. Ezúttal a második bécsi döntésről L. Balogh Béni főlevéltáros, a Limes folyóirat főszerkesztő-helyettese értekezett. Moderátor Novák Csaba Zoltán történész volt.

A második bécsi döntés a magyarság számára Trianon után a huszadik század második nagy fordulópontja volt. Nemcsak “közelmúltunk” megismerése a feladatunk, de kötelességünk tanulságokat is megfogalmazni a jövőre nézve – mondta köszöntő beszédében a rendezvény házigazdája, Markó Béla, a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke.

L. Balogh Béni előbb a trianoni döntést követő állapotokról szólt, amikor a magyarországi közhangulatot a „Mindent vissza!” jelszó fűtötte, de a politikusok már tudták, csak nem hangoztatták, hogy az ezeréves határok visszaállítása lehetetlen. Miután ismertette a második bécsi döntés megszületésének magyarországi és nemzetközi hátterét, a hitleri Németország döntő szerepét ebben a folyamatban, az előadó úgy vélte, függetlenül attól, hogy igazságosnak vagy igazságtalannak tartjuk a döntést, azt nem szabad szem elől téveszteni, hogy ez háborús körülmények közepette született, és ez nagyban meghatározta ennek sorsát is. L. Balogh Béni elmondta, a döntés nyomán Észak- és Dél-Erdély között több mint kétszázezres spontán népcsere következett be, mindkét oldalon dúlt a szemet szemért, fogat fogért elv szerinti megtorló közigazgatás. A négy év alatt Észak-Erdélyben a magyarság gazdaságilag, kulturálisan és lelkileg megerősödött, tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy máig fennmaradhattunk, Dél-Erdélyben viszont éppen ezekkel ellentétes tendenciák érvényesültek – összegezte az előadó.

 

A következő hetekben további rangos történészek adnak elő jelenkortörténeti témában: Romsics Ignác, Stefano Bottoni, Nagy Mihály Zoltán és Novák Csaba Zoltán. Az előadásokat az Erdélyi Magyar Televízió is közvetíti.